Avernakø Vandværk

Andelsselskabet Avernakø Vandværk amba ejes af 99 ejendomme på Avernak.

Vandværket drives af en frivillig bestyrelse på fem medlemmer.

 

Vandet er af god kvalitet uden spor af pesticider og indholdet af nitrat er langt under grænseværdien.

Hårdheden er 19 °dH.

To gange om året tages der vandprøver for at sikre kvaliteten på vores drikkevand.

Du kan se alle vandanalyser i Jupiter databasen på dette link: https://data.geus.dk/JupiterWWW/vandanalyse.jsp?anlaegid=81295

 

Avernakø Vandværk blev etableret i 1972 i forbindelse med udstykning af sommerhusene på Stenager. Stiftende generalforsamling 18. december 1972.

 

Vandværket er beliggende på Skallevej 12A.

 

På grunden er to boringer.

Den første blev etableret 30. november 1971 og den anden i 2009.

Boringerne henter vandet i et magasin i 32-35 meters dybde.

 

Vandet undergår en begrænset behandling efter det er pumpet op af jorden.

Det iltes og derefter filtreres det i ’åbne’ filtre.

 

Faaborg-Midtfyn kommune fører tilsyn med Avernakø Vandværk.

Kommunen godkender hvert år vore takster (se takstblad).

Desuden har vandværket et godkendt regulativ (se dette)

 

Avernakø Vandværk opfylder kravene i persondataloven (GDPR).

(se Privatlivspolitik)

e-mail: vand@avernak.dk

Bestyrelse:

Formand: Carsten Jensen 
Tlf. 2028 9609 
Kasserer:

Hans Stig Nielsen
Tlf. 4260 6542
Palle Jespersen, Helge Christensen og Erling Lauritsen

Seneste vandprøver:

Takstblad:

Love:

Regulativ:

Persondataforordningen GDPR: