Avernakø Vindmøllelaug 
Formand: Poul Banke
Tlf. 20 60 77 45
Kasserer: Hans Stig Nielsen
Tlf. 66 16 65 42
email: hans.stig@nielsen.mail.dk
Jens Borg Jensen, Flemming Christensen og Jens-Christian Nielsen

Forening af andelshavere, der ejer Avernakø Vindmølle

Butiksforeningen 
Formand: Tom Andreasen
Tlf. 2818 6280
email: tom@avernak.dk
Kasserer: Leif Konrad
Tlf. 6261 7222
Merete Dunbar, Tonny Larsen og Annemarie Genster
Bestyrelsen ansætter købmanden og står for bygningernes vedligeholdelse.

Korshavn Forsamlingshus
Beliggende  ved Korshavn Bro med smuk havudsigt.
 
Plads til 50 personer.
Udlejning:  Mary-Ann Arp
Tlf. 2172 8811
Formand: Lone Mærsk Møller
Kasserer: Helen Kjersgaard
Medlem: Marianne Elsborg

Foreningen Korshavn ejer og vedligeholder Korshavn Forsamlingshus. 
Arrangerer møder og fester.

Avernakø Forsamlingshus 
Formand og udlejning: 
Flemming Christensen
Tlf. 6261 7470
Kasserer: Per Andersen
Tlf: 2047 0676
Carsten Jensen, Mette Madsen og Conni Storm
Forening der ejer og vedligeholder  Avernakø Forsamlingshus.

Avernakø Beboerforening 
Formand: Conni Storm
Tlf. 6261 7290
email: munkegaarden@mail.dk
Kasserer: Kirsten Konrad
Tlf. 6261 7222
Niels Dahm, Helle Bechsgaard og 
Flemming Christensen
Forening af og for øens fastboende og sommerhusejere. Sammen med Avernakøs repræsentanter i Faaborg Kommunes Ø-udvalg varetager foreningen øens overordnede interesser overfor offentlige myndigheder. Foreningen arrangere sammen med ø-repræsentanterne borgermøder, når der er behov for at drøfte øens anliggender. Foreningen står derudover som arrangør af en række kulturelle arrangementer og for afholdelse af den årlige høstfest.

Avernakø Menighedsråd 
Formand: Randi Carlsen
Tlf. 6261 8068
Næstformand: Ester Longsted
Tlf. 6013 8753
Kasserer: Bent Blom Madsen
Tlf. 2122 3293
Peter Schmidt
Sognepræst: Øen har ikke egen præst
Graver: Flemming Christensen
Tlf. 6261 7470
Hvert 4. år vælger medlemmer af den danske folkekirke på øen 5 medlemmer til Avernakø Menighedsråd. Menighedsrådet ansætter graver og kirkesanger og står for kirkens økonomi og drift.

Lokalhistorisk Forening for Avernakø og  Korshavn 

Lokale: Skallevej 3
email: lokalhistorisk@avernak.dk

Formand: Helle Bechsgaard
Tlf. 2327 2712
Kasserer: Hans Stig Nielsen Tlf. 4260 6542
Lilian Muurman, Flemming Steen Nielsen, Anne Grete Petersen
Foreningen opgave er at bevare øens historie i form af indsamling og opbevaring af skriftligt materiale, samt effekter i øvrigt. 
Se Slægtstræer m.m.

Avernakø Idrætsforening (AIF) 
Formand: Jens Christian Nielsen
Tlf: 2529 4136
Lasse Storm, Søren Hansen, Benjamin Elsborg, Flemming Christensen og Peter Sivertsen
AIF er øens sportsklub. Står specielt for fodbold og badminton. Arrangerer årligt fodboldturnering med hold udefra og står for  pinsefesten.
AIF er ca. hver 6. år vært for Ølympiaden, hvor sportsfolk fra andre småøer mødes og dyster i fodbold, volleybold, petanque m.m.

Korshavn Bro
Formand: Dorthe Boelskifte
Tlf. 6177 0994
Kasserer: Morten Hvidberg-Knudsen
Tlf. 2096 0994
Lars Foged, Kim Juul Larsen og Anders Gamskærgård
Foreningen ejer Korshavn Bro.

Foreningen står for havnens drift og økonomi. 

Avernakø Bådehavn 
Formand: Jens Christian Nielsen
Tlf. 2529 4136
Kasserer: Søren Nielsen
Tlf. 6261 7698
Henning Storm, Søren Hansen og Palle Jespersen
Ejer af Avernakø Bådehavn og står for havnens drift og økonomi

Avernakø Ældreklub
Formand: Birthe Schmidt
email: havnemosegaard@mail.dk
Tlf. 6261 7057
Kasserer: Kirsten Konrad
Tlf. 6261 7222
Helle Bechsgaard
Forening for øens ældre over 60 år. Foreningen arrangerer møder, foredrag og udflugter.

Avernakø Vandværk 
e-mail: vand@avernak.dk

Formand: Carsten Jensen 
Tlf. 2028 9609 
Kasserer:

Hans Stig Nielsen
Tlf.4260 6542
Palle Jespersen, Helge Christensen og Erling Lauritsen
Forening af grundejere, der aftager vand fra øens private vandværk.