Da krigen kom til Avernakø

Situationen, foråret 1944
Det er maj 1944. Hitler er på tilbagetog på Østfronten, men er endnu herre i hele Vesteuropa.


De allieredes invasion i Nordfrankrig på fem strande i Normandiet, Utah, Omaha, Gold, Juno og Sword, tirsdag den 6. juni  - The longest Day - ligger
kun 21 dage fremme.


For at svække den tyske værnemagt mest muligt inden invasionen, intensiverer engelske og amerikanske
bombemaskiner togterne mod strategiske, militære mål. Amerikanerne bomber om dagen, englænderne om natten. Et af målene denne nat for de engelske
bombemaskiner er den tyske krigsmarines store flådehavn i Kiel, der også er hjemsted og udrustningsdepot for tyske ubåde. 


Kiel har tre skibsværfter. Det største er F. Krupp Germaniawerft, som under krigen bygger 128, ca. - 20 pct. af alle tyske ubåde. En forudsætning for, at
invasionen skal lykkes er, at de tyske ubåde sættes ud af spillet

 

Læs mere på Filen Krigen.pdf.